Bostadsrättsföreningens grundande
Till grund för upplåtelsen ligger en den 8 januari 1982 upprättad ekonomisk plan som mottagits och godkänts av länsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän den 2:e februari 1982