Ombyggnad/Reperation av lägenhet

Om du funderar på att bygga om/reparera i din lägenhet,bör du tänka på följande 

"Vem ansvarar för underhållet" & "stadgarna"

-
Meddela grannar i trappuppgång via anslag på anslagstavlan vad ni avser att göra.
Det kan medföra oljud i form av betongborrning,bilning och liknande.

- Ska du göra förändringar i bärande konstruktioner ska detta i förväg godkännas av styrelsen samt bygglov sökas.

- Som bostadsrättshavare har du skyldighet att se till att tätskikt i badrum är tätt.För sent utfört underhåll kan välla skador i stomme och hos grannar.

- Vid mindre ingrepp såsom målning och tapetsering krävs inga lov,men tänk på att inte utföra arbeten sa att de stör grannar på kvällar och helger.