Miljö och energideklaration
 

Information / Miljöpolicy

Med utgångspunkt från en ekologisk grundsyn vill vi miljöanpassa boendet i BRF Murbräckan nr 9

Med denna övergripande miljöpolicy vill vi påverka miljömedvetandet hos samtliga boende i förenings fastighet

Föreningens styrelse och de boende ska gemensamt medverka till att upprätthålla och utveckla en väl fungerande miljöanpassning på alla nivåer i lägenheter,gemensamma utrymmen och ytterområden

Detta uppnår vi genom att:


 

  • Arbeta förebyggande med information och praktiska exempel
  • Alltid ta miljöhänsyn vid beslut om åtgärder som kan påverka miljön
  • Hushålla med och vårda gemensamma resurser
  • Använda miljövänliga och kretsloppsanpassade material och metoder
  • Följa gällande miljölagstiftning
  • Arbeta för ständig förbättring
  • Ta vara på den inneboende kraften i människors engagemang
Föreningens styrelse arbetar aktivt för tydliga och konkreta mål,åtaganden och åtgärder på miljöområdet.

Ett litet tvättips
Vi kan dosera vårt tvättmedel sparsamt eftersom Göteborg har s k mjukt vatten.Därmed bidrar vi också till en bättre vattenmiljö