Fastighetsskötsel och felanmälan sköts av SBC  - Sveriges Bostadsrättscentrum AB

Felanmälan:
vardagar Kl 07:00 - 21:00 på Tel 0771-722 722
alternativt på www.sbc.se/felanmalan

Jour: Låsinvest
Kl 17:00 - 07:00 Tel 031-80 24 24 

OBS! Endast för AKUTA fel kvällar och helger som inte kan vänta på avhjälpande, tex vattenläckage. För avhjälpande av fel som inte är av akut karaktär via jourfirma, alt akut fel i lägenhet som faller under medlems ansvar debiteras medlem jourkostnad. 

Vid brand ring 112