Andrahandsuthyrning

2:a hands uthyrning

Grundregler vid andrahandsuthyrning BRF Murbräckan nr 9

 

  • Den som önskar hyra ut i andra hand ska alltid ha styrelsens godkännande innan uthyrning sker
  • Ansökan om uthyrningska göras till styrelsen på det kontrakt för ändamålet som finns i bokhandeln.Till ansökan ska bifogas ett följebrev där skälet till ansökan anges
  • Personuppgifter inkl:personnummer för den tilltänkte hyresgästen ska framgå av kontraktet
  • Styrelsen förbehåller sig rätten att inhämta sk: personuppgifter om den tilltänkte hyresgästen
  • Bostadsrättshavaren bör kontakta sin bank för godkännande av andrahandsuthyrningen
  • Bostadsrättshavaren ska uppge en egen kontaktsdress/mail samt telefonnr: under tiden för andrahandsuthyrningen                                                                     
Ur bostadsrättslagen (1991:614)
"Upplåtelse av lägenheten i andra hand

10 & En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.Detta gäller även i de fall som avses i 6 & andra stycket"

Ett tillstånd till andrahandsuthyrning kan begränsas till viss tid och förenas med villkor